ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔မွ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕အား တိုက္ခိုက္ရန္ျပင္ဆင္ေနသည့္ ေလွ်ာ့တိုက္ဒုံးမ်ားကို သိမ္းဆည္းရမိ

[sc name=”Ads”] [sc name=”Ads”] [sc name=”Ads”] [sc name=”Ads”] ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕အား ပစ္ခတ္ရန္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႔မွ စီစဥ္ထားသည့္ ေလွ်ာ့တိုက္ဒုံးမ်ားကို တပ္မေတာ္မွ ရွင္းလင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ [sc name=”Ads”] [sc name=”Ads”] [sc name=”Ads”] အဆိုပါ ဒုံးမ်ားအား ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ ေတာင္ကုန္းတစ္ခုေပၚတြင္ ထားရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။ [sc name=”Ads”] …

Read More

တုိက္ပြဲျမင္ကြင္း

[sc name=”Ads”] [sc name=”Ads”] ေသာင္းက်န္းသူေတြက ဟုိင္းလပ္ပစ္ကပ္နဲ႔ေရြ႕ေနတာစစ္တပ္လာရင္ပစ္ေျပး ဗ်ဴဟာသုံးေန [sc name=”Ads”] [sc name=”Ads”] တုိက္ပြဲျမင္ကြင္းေသာင္းက်န္းသူေတြက ဟုိင္းလပ္ပစ္ကပ္နဲ႔ေရြ႕ေနတာစစ္တပ္လာရင္ပစ္ေျပး ဗ်ဴဟာသုံးေန Posted by Car ရီဗ်ဴး သတင္းစုံလင္ on Wednesday, August 14, 2019 [sc name=”Ads”] Crd Source From Internet

Read More